Tầm Nhìn & Sứ Mệnh


Trở thành đơn vị cung cấp hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam, trong đó lĩnh vực nước uống là nền tảng và cốt lõi giúp khách hàng an tâm có nhiều lựa chọn tốt và tiện lợi hơn.


Thương Hiệu

Hợp tác

HỢP TÁC

Đón nhân, kết nôi bên trong lẫn bên ngoài, làm việc cùng nhau để đi xa hơn.
Tuân thủ

TUÂN THỦ

Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định của công ty, cam kết đạt mục tiêu vói tinh thần cao nhất.

Giải Thưởng & Chứng Nhận


15

NĂM

+100

NHÂN VIÊN

50.000

KHÁCH HÀNG

20.000

DOANH NGHIỆP

Thông tin tuyển dụng


Liên Hệ