Nước ion kiềm

5 Tháng Tám, 2020
ion-life-voi-19l

Nước kiềm Ion Life – Công nghệ OSG Nhật Bản

Nước kiềm Ion Life là sản phẩm của Công ty cổ phần nước Hoàng Minh. Sử dụng công nghệ điện giải từ tập đoàn OSG của Nhật Bản, đem đến dòng nước uống ion kiềm […]
Liên Hệ